Volgende voorstelling

Het volgend huisconcert vindt plaats op zondag  5 november 2017 om 15:00 uur in het muziekgebouw  te Dalmsholte, Goosdijk 5.

Dit concert wordt verzorgd door het Van Amsterdam Duo, bestaande uit Jeanine van Amsterdam (viool) en haar broer Vincent (accordeon), een bijzondere combinatie. Deze totaal verschillende  instrumenten passen qua klank prachtig bij elkaar. Het duo heeft diverse prijzen gewonnen.

Jeanine speelt met een strijkstok uit 1910 die zij in bruikleen heeft van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds. 

Introducé(e)s zijn welkom à € 15,00, graag aanmelden via telefoon 038 – 33 189 63 of 0529  45 75 48.