Volgende voorstelling

De volgende voorstelling vindt plaats op zondag  11 maart 2018 om 15:00 uur in het muziekgebouw  te Dalmsholte, Goosdijk 5. Introducé(e)s zijn welkom à € 15,00, graag aanmelden via telefoon 038 – 33 189 63 of 0529  45 75 48.

Wij gaan luisteren naar een documentaire met voordracht en piano:

De Sterkampen als culturele inspiratiebron