Volgende voorstelling

Het volgend huisconcert vindt plaats op zondag  14 januari 2018 om 15:00 uur in het muziekgebouw  te Dalmsholte, Goosdijk 5.

Dit bijzonder concert wordt verzorgd door de zeer jonge pianist Aidan Mikdad (2001) Hij trad onder andere op in het Concertgebouw te Amsterdam en in De Doelen te Rotterdam met het 20e pianoconcert van Mozart, hij was toen 15 jaar! Ook bij het jubileumconcert van de beroemde Meesterserie in het Concertgebouw trad hij op, héél bijzonder. Hij is te zien en te horen geweest bij Witteman en bij De wereld draait door.

Aidan heeft een fraaie Fazioli vleugel in bruikleen gekregen van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds. Dit Fonds kan bestaan, mede danzij donaties van u, van het publiek dus. In de concertzaal ligt informatie over het NMF.

Introducé(e)s zijn welkom à € 15,00, graag aanmelden via telefoon 038 – 33 189 63 of 0529  45 75 48.