St. Strijkkwartetten Ommen

Stichting Strijkkwartetten Ommen e.o.

Contact: W.M. Goeting,Wolfskuillaan17, Ommen Tel. 0529-457548    w.m.goeting@planet.nl

Fiscaal nummer: 050815215

Doelstelling: bevordering kamermuziek

Beleidsplan: jaarlijks organiseren van ca. tien openbare concerten met nadruk op strijkensembles; e.e.a. in samenwerking met Kunstkring Ommen en financieel met Gemeente Ommen, andere subsidiënten, sponsoren en donateurs.

Bestuur: Voorzitter B. Mellink, Secretaris W.M. Goeting  Penningmeester J.M. Vlaming.

Beloningsbeleid: geen beloningen, noch in geld, noch in natura.

Charitatieve status: ANBI

Uitgeoefende activiteiten: zie pagina’s vorige seizoenen.

Financiën boekjaar 2017/2018
INKOMSTEN UITGAVEN
Recette 8996,50
Subsidie etc. 8.604,00
Directe kosten -16.630,32
Indirecte kosten       489,66
Nadelig saldo       480,52
BALANS
Liquiditeit 6.645,05
Debiteuren 900,00
Crediteuren 2.776,00
Voorziening*) 1.700,00
  • *) t.b.v. reeds aangegane verplichtingen
Vermogen 3.069,05