Volgende voorstelling

Het volgend concert vindt plaats op zondag 24 november 2019 om 15:00 uur in het muziekgebouw  te Dalmsholte, Goosdijk 5. Introducé(e)s zijn van harte welkom  à          € 17,00, graag aanmelden via tel. 038-3318963  of  0529 – 45 75 48, dit in verband met het beschikbaar aantal zitplaatsen en de te verwachten  belangstelling.

Wij kunnen gaan genieten van een optreden door het blokfluit ensemble BRISK, een gezelschap van drie dames en een heer, die een groot aantal fluiten zullen bespelen en wel zó mooi dat het als één instrument, een orgeltje, klinkt. De kleinste fluit zal amper 20 centimeter zijn, de grootste is meer dan manshoog. 

Het programma zal nader bekend worden gemaakt. Haast u met opgeven voor dit concert, het zal vast heel druk worden!