Volgende voorstelling

De derde voorstelling, tevens het Nieuwjaarsconcert,  van seizoen 2018/19 vindt plaats op zondag  10 februari  2019 om 15:00 uur in het muziekgebouw  te Dalmsholte, Goosdijk 5. Introducé(e)s zijn van harte welkom  à € 15,00, graag aanmelden via tel. 038-3318963  of 0529 – 45 75 48, dit in verband met het beschikbaar aantal zitplaatsen en de te verwachten grote belangstelling.

Wij krijgen een optreden van Martha Bosch, sopraan (recent door Ton Koopman ontdekt) , samen met pianiste Laura de Lange. 

Zij spelen een zeer origineel liedprogramma met de intrigerende naam ;

“I hate music!”

We horen liederen van Copland, Bernstein, Mompou en Montsalvatge