Kunstkring Ommen e.o.

De Kunstkring Ommen is een vereniging van kunstliehebbers die dicht bij huis van “live” klassieke muziek en voordracht van hoog gehalte willen genieten. Het lidmaatschap staat open voor iedereen. Er wordt een gevarieerd programma geboden van voornamelijk kamermuziek, maar ook van voordrachtskunst en jazz / serieuze moderne muziek.

Naast het optreden van gevestigde musici en andere kunstenaars wordt een enkele maal ruimte gemaakt voor jong talent en amateurs.

De (keuze) concerten van St. Strijkkwartetten vinden plaats in het landelijk gelegen Huize ‘t Laer te Ommen.

De huisconcerten, op 26 januari 2020 voor het laatst in Het Muziekgebouw Dalmsholte, een kleine privé concertzaal voor ruim 90 bezoekers,  worden gekenmerkt door een informeel karakter. Doorgaans geven de uitvoerende musici een mondelinge toelichting op de muziek en de instrumenten die zij bespelen. In  pauzes en na afloop is er veelal gelegenheid elkaar en de musici onder het genot van een glas persoonlijk te ontmoeten. Let op: Het februari concert vindt eenmalig plaats bij de Golfclub Ommen, en vanaf maart wordt de locatie voortaan Het Landgoedcentrum  Vilsteren: Vilsterse Allee 1d, 7734 PB Vilsteren

Door de verenigingsvorm hebben de leden directe invloed op de programmakeuze.

De jaarvergadering wordt meestal (tussen de schuifdeuren) door leden kunstzinnig opgeluisterd. Dankzij het ledental en de samenwerking met de Stichting Strijkkwartetten Ommen e.o.  is het mogelijk om bij een contributie van € 95,– per seizoen  zeven voorstellingen, bestaande uit concerten, soms een voordracht, te organiseren. Niet-leden c.q. introducées betalen € 17,00 per concert.

Inlichtingen:

W.M. Goeting
Wolfskuillaan17
Ommen     Tel. 0529-457548    w.m.goeting@planet.nl