St. Strijkkwartetten Ommen

STICHTING STRIJKKWARTETTEN OMMEN e.o.

De Stichting heeft als doel “het bevorderen van kamermuziek” door het organiseren van concerten en voordrachten in een passende ambiance. De concerten vinden plaats in Landgoedcentrum Vilsteren: Vilsterse Allee 1d, 7734 PB Vilsteren, normaliter op zondagmiddagen, aanvang 14:30 uur.

De programmering gebeurt in nauwe samenwerking met het bestuur van de vereniging Kunstkring Ommen (KKO).
Met KKO is een overeenkomst gesloten op grond waarvan al haar leden recht hebben op  een plaats, na aanmelding per concert, voor alle concerten.
Concerten c.q. voorstellingen zijn openbaar.
Alle concertbezoeken kosten vooralsnog  € 15,00 per persoon en per concert als men geen KKO lid is.

Contact: W.M. Goeting,Wolfskuillaan17, Ommen                     Tel. 0529-457548    w.m.goeting@ziggo.nl

Fiscaal nummer: 050815215

Doelstelling: bevordering kamermuziek

Beleidsplan: jaarlijks organiseren van ca. tien openbare concerten ; e.e.a. in samenwerking met Kunstkring Ommen en financieel met Gemeente Ommen, andere subsidiënten, sponsoren en donateurs.

Bestuur: Voorzitter B. Mellink, Secretaris W.M. Goeting  Penningmeester J.M. Vlaming.

Beloningsbeleid: geen beloningen, noch in geld, noch in natura.

Charitatieve status: ANBI

Uitgeoefende activiteiten: zie pagina’s vorige seizoenen.

Financiën boekjaar 2020/2021
INKOMSTEN UITGAVEN
Recette 3.335,00
Subsidies etc. 10.161,00
Directe kosten 7.880,98
Indirecte kosten 1.519,90
Positief saldo 4.095,12
13.496,00 13.496,00
BALANS
Liquiditeit 13.301,64
Debiteuren 176,00
Voorzieningen *) 3.636,25
Eigen Vermogen 9.841,39
13.477,64 13.477,64

*) t.b.v. groot onderhoud en toezeggingen