St. Strijkkwartetten Ommen

STICHTING STRIJKKWARTETTEN OMMEN e.o.

De Stichting heeft als doel “het bevorderen van kamermuziek” door het organiseren van concerten en voordrachten in een passende ambiance. De concerten vinden plaats in Landgoedcentrum Vilsteren: Vilsterse Allee 1d, 7734 PB Vilsteren, normaliter op zondagmiddagen, aanvang 15:00 uur.

De programmering gebeurt in nauwe samenwerking met het bestuur van de vereniging Kunstkring Ommen (KKO).
Met KKO is een overeenkomst gesloten op grond waarvan al haar leden recht hebben op  plaatsbewijzen voor alle concerten.
Concerten c.q. voorstellingen zijn openbaar.
Alle plaatsbewijzen zijn inclusief een consumptie in de pauze en kosten € 20,00.

Contact: W.M. Goeting,Wolfskuillaan17, Ommen                     Tel. 0529-457548    w.m.goeting@ziggo.nl

Fiscaal nummer: 050815215

Doelstelling: bevordering kamermuziek

Beleidsplan: jaarlijks organiseren van ca. tien openbare concerten ; e.e.a. in samenwerking met Kunstkring Ommen en financieel met Gemeente Ommen, andere subsidiënten, sponsoren en donateurs.

Bestuur: Voorzitter B. Mellink, Secretaris W.M. Goeting  Penningmeester J.M. Vlaming.

Beloningsbeleid: geen beloningen, noch in geld, noch in natura.

Charitatieve status: ANBI

Uitgeoefende activiteiten: zie pagina’s vorige seizoenen.

 

Financiën boekjaar 2019/2020
INKOMSTEN UITGAVEN
Recette 5.400,00
Subsidie etc. 14.625,50
Directe kosten 18.061,82
Indirecte kosten 865,84
Positief saldo 1.097,84
Liquiditeit 9.470,52
Debiteuren nil
Crediteuren 2.724,25
Voorziening*) 1.000,00
Vermogen 5.746,27
*) t.b.v. Reeds aangegane verplichtingen