Kunstkring Ommen e.o.

Kunstkring Ommen is een vereniging van kunstliefhebbers die dicht bij huis van “live” klassieke kamermuziek en voordracht van hoog gehalte willen genieten. Het lidmaatschap staat open voor iedereen. Er wordt een gevarieerd programma geboden van voornamelijk kamermuziek, maar ook van voordrachtskunst en jazz / serieuze moderne muziek. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Stichting Strijkkwartetten Ommen e.o. (SSO).
Naast het optreden van gevestigde musici en andere kunstenaars wordt een enkele maal ruimte gemaakt voor jong talent en amateurs.
De concerten worden gekenmerkt door een intiem en informeel karakter. Doorgaans geven de uitvoerende musici een mondelinge toelichting op de muziek en de instrumenten die zij bespelen.  Na afloop is er veelal gelegenheid elkaar en de musici onder het genot van een glas persoonlijk te ontmoeten.  Door de verenigingsvorm hebben de leden directe invloed op de programmakeuze. Jaarvergaderingen worden meestal (tussen de schuifdeuren) kunstzinnig opgeluisterd.
Dankzij het ledental en de samenwerking met Stichting Strijkkwartetten Ommen is het mogelijk om bij een jaarlijkse contributie van € 95,– per persoon van zeven concerten c.q. voorstellingen te genieten. Introducé’s betalen € 20,00 per concert.
De concerten vinden met ingang van het seizoen 2021/22 plaats op zondagmiddagen, aanvang 14:30 uur in Landgoedcentrum Vilsteren:          Vilsterse Allee 1d, 7734 PB Vilsteren. 

 

Inlichtingen:

W.M. Goeting
Wolfskuillaan17
Ommen     Tel. 0529-457548   
w.m.goeting@ziggo.nl